Κυριακή, 10 Μαΐου 2015

Ενημερωτικό σημείωμα αιρετών ΠΥΣΠΕ Ρεθύμνου και Ηρακλείου           Θεόφιλος Λαμπρογιαννάκης                      Γιώργος Τρούλης                       

          Αιρετός ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου                       Αιρετός ΠΥΣΠΕ Ρεθύμνου
          Τηλ. 6972495042                                          Τηλ. 6936841955   
          Email: ofiii@yahoo.gr                                Email:  giorgiot@edc.uoc.gr


Ενημερωτικό σημείωμα αιρετών ΠΥΣΠΕ  Ρεθύμνου & Ηρακλείου


«Θεσμική συνάντηση των αιρετών ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου Θεόφιλου Λαμπρογιαννάκη και Ρεθύμνου Γιώργου Τρούλη με τον νέο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης κ. Γιώργο Τερζάκη»

Την Πέμπτη 7 Μαΐου 2015 πραγματοποιήθηκε θεσμική συνάντηση-σύσκεψη των αιρετών Ηρακλείου Θεόφιλου Λαμπρογιαννάκη και Ρεθύμνου Γιώργου Τρούλη με τον νέο Περιφερειακό Διευθυντή εκπαίδευσης Κρήτης κ. Γιώργο Τερζάκη.
Τέθηκαν ζητήματα σοβαρά που ταλαιπωρούν χρόνια τη δημόσια εκπαίδευση όπως: το ζήτημα της κάλυψης των κενών με προσωπικό, το ζήτημα της έγκαιρης διεξαγωγής όλων των υπηρεσιακών μεταβολών για να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, το ζήτημα των χρηματοδοτήσεων, το ζήτημα της λειτουργίας των υπηρεσιακών συμβουλίων και του αγώνα που δίδουμε για τον περιορισμό των αυθαιρεσιών και την εγκαθίδρυση διαδικασιών διαφάνειας και αξιοκρατίας, τέθηκαν τα ζητήματα των συναδέλφων αναπληρωτών σχετικά με την αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους και ειδικά των συναδέλφων που δεν τους αναγνωρίζεται το διπλάσιο των μορίων για τα δυσπρόσιτα της περιόδου 2010-2013, η αναγκαιότητα για μαζικούς και μόνιμους διορισμούς, θέσαμε το θέμα της αναμοριοδότησης των σχολικών μονάδων, ζητήματα που αφορούν τα νηπιαγωγεία και τα εργασιακά ζητήματα των νηπιαγωγών (κατοχύρωση ωραρίου, μείωση των μαθητών ανά τμήμα κλπ), ζητήθηκε από μέρους μας να καταργηθεί η υπουργική απόφαση της αύξησης των μαθητών κατά 10% σύμφωνα με την κρίση του εκάστοτε διευθυντή εκπαίδευσης, τέθηκε το ζήτημα της επιλογής των στελεχών και θέσαμε τις ασφαλιστικές δικλείδες όπως αναφέρονται στην ανακοίνωση της Ενωτικής Κίνησης Εκπαιδευτικών Π.Ε. (π.χ. ανακλητότητα, θητείες, γραπτή εξέταση, καθοριστική η ψήφος των συναδέλφων για όλες τις θέσεις και όχι π.χ. για τους διευθυντές εκπαίδευσης διαμόρφωση εκλεκτορικού σώματος διευθυντών και  υποδιευθυντών).
Επικεντρωθήκαμε επίσης σε ζητήματα που αφορούν αμιγώς τα υπηρεσιακά συμβούλια και τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε αυτά (πολλές φορές ερήμην της εκπαιδευτικής κοινότητας και των αιρετών) και ζητήσαμε να βρίσκεται δίπλα στους εκπαιδευτικούς όπως το έκανε τόσα χρόνια ως αιρετός του ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης. Ξεκαθαρίσαμε ότι ως αιρετοί των συναδέλφων μας δεν θα διστάσουμε, όπως το κάνουμε τόσα χρόνια, να υπερασπιστούμε με κάθε τρόπο τα δικαιώματα και τις διεκδικήσεις μας. Θα είμαστε πάντα δίπλα στους συναδέλφους μας, δίπλα σε όλους τους ανθρώπους που στηρίζουν με τις γνώσεις, τις αντοχές και το μεράκι τους το δημόσιο σχολείο. Για όλους του συναδέλφους (μόνιμους και αναπληρωτές, δασκάλους- νηπιαγωγούς και ειδικότητες) και για όλη την ελληνική κοινωνία θα συνεχίσουμε τις παρεμβάσεις μας σε όλα τα επίπεδα (κυβέρνηση, βουλή, υπηρεσιακούς παράγοντες, συνδικάτο και κοινωνικούς φορείς) για να πετύχουμε το δίκιο μας και ένα καλύτερο αύριο για τους μαθητές μας, τα παιδιά μας και την ελληνική κοινωνία.

Σας παραθέτουμε το υπόμνημα που καταθέσαμε στον νέο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης:


Υπόμνημα προς τον νέο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης κ. Γ. Τερζάκη


Πιστοί στις αρχές και τις αξίες που υπηρετούμε, ως ενεργοί πολίτες αλλά και ως εκπαιδευτικοί (και κατ’ επέκταση ως αιρετοί των συναδέλφων μας), έχουμε ως αταλάντευτη θέση αλλά και στόχο τη λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων με διαφάνεια, αξιοκρατία και ισονομία. Θεμελιώδεις άξονες που θα πρέπει να ακολουθούνται για να αποφεύγεται η οποιαδήποτε θεμιτή ή αθέμιτη αδικία. Ως αιρετοί έχουμε την ηθική υποχρέωση-δέσμευση να διεκδικούμε και να  υπηρετούμε τα δίκαια αιτήματα των συναδέλφων μας. Παρακάτω θέτουμε ένα πλαίσιο αιτημάτων για:
α) τη λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων,
β) πάγιων αιτημάτων της εκπαιδευτικής κοινότητας και
γ) την πρόταση της Ενωτικής Κίνησης Εκπαιδευτικών Π.Ε., που έχει ήδη κατατεθεί στο υπουργείο παιδείας και έχει γίνει ερώτηση στη βουλή, για την αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων.

Αιτήματα για τη λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων

1)             Οι τοποθετήσεις να γίνονται σε όλα τα κενά από την αρχή της σχολικής χρονιάς, σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. Ακόμα στα λειτουργικά κενά που έχουν προκύψει από βραχυπρόθεσμες άδειες θα πρέπει να είναι ενημερωμένος ο συνάδελφος που θα τα επιλέξει ως προς το χρονικό διάστημα κάλυψης του κενού.
2)             Η  τοποθέτηση αναπληρωτών να γίνεται από το υπηρεσιακό συμβούλιο όπως και σε άλλα ΠΥΣΠΕ και τα συμβούλια να είναι ενήμερα για κάθε υπηρεσιακή μεταβολή.
3)             Επίσης καμία θεσμοθέτηση των υπηρεσιακών συμβουλίων για περιορισμούς των συναδέλφων σε αποσπάσεις κλπ δεν μπορεί να γίνετε δεκτή και ανεκτή.
4)             Να συμμετέχουν οι αιρετοί στη συγκρότηση του πίνακα ειδικής αγωγής ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η αξιοκρατία και στις περιπτώσεις παιδιών που χρήζουν παράλληλης στήριξης.
5)             Οποιαδήποτε μετακίνηση (απόσπαση- βελτίωση θέσης ή συμπλήρωση ωραρίου) θα πρέπει να γίνεται με γραπτή αίτηση του συναδέλφου σε κενά που θα είναι γνωστά σε όλους τους συναδέλφους. Είμαστε αντίθετοι στις υποχρεωτικές μετακινήσει συναδέλφων για τις ανάγκες της υπηρεσίας. Σε διαφορετική περίπτωση θα καταγγέλλονται και θα ζητείται από το περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης να πάρει θέση.
6)             Η τοποθέτηση των συναδέλφων παράλληλης στήριξης να γίνεται εξολοκλήρου (24 ώρες) στις διαγνωσμένες περιπτώσεις μαθητών. Δεν προσφέρει καμία ουσιαστική παιδαγωγική παρέμβαση ο διαμελισμός ωρών - αντίθετα δημιουργεί αναστάτωση.
7)             Όλες οι υπηρεσιακές μεταβολές (μεταθέσεις και αποσπάσεις) να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος κάθε σχολικού έτους (δηλ. το αργότερο μέχρι 21 Ιουνίου), ώστε κάθε νέα σχολική χρονιά να ξεκινά με πλήρη στελέχωση σε εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολικών μονάδων.


Πάγια αιτήματα της εκπαιδευτικής κοινότητας

8)      Κατοχύρωση του ωραρίου των νηπιαγωγών και την καθιέρωσης της δίχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
9)      Ίδια δικαιώματα στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς με τους μόνιμους (μισθολογικά, άδειες κλπ).
10)  Επαναφορά των αιρετών στα πειθαρχικά συμβούλια.
11)  Ένας τύπος σχολείου με κατάργηση των σχολείων διαφορετικών ταχυτήτων.
12)  Κάλυψη όλων των οργανικών κενών με μόνιμο προσωπικό (μόνιμους διορισμούς) και των λειτουργικών με αναπληρωτές πλήρους ωραρίου με την έναρξη κάθε σχολικού έτους.
13)  Έκτακτη επιχορήγηση των σχολικών επιτροπών για τις λειτουργικές ανάγκες που υπάρχουν.
14)  Επανίδρυση σχολείων που καταργήθηκαν ή συγχωνεύθηκαν σε όσες περιπτώσεις έγιναν χωρίς προϋποθέσεις και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας.
15)  Πρόγραμμα ανάπτυξης των δομών του νηπιαγωγείου για να γίνει επιτέλους  πράξη η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή για όλα τα παιδιά.  Διορισμοί μόνιμων νηπιαγωγών. Δύο νηπιαγωγοί στα τμήματα που σήμερα έχουν 25 παιδιά.
16)  Τμήματα ένταξης και ειδικά νηπιαγωγεία για τα παιδιά που οι οικογένειες εξαναγκάζονται και τα κρατούν στο σπίτι. Η λειτουργία των ολοήμερων νηπιαγωγείων πρέπει να καλύπτει πρώτα και κύρια της ανάγκες του παιδιού, με μαγειρεία και τραπεζαρία, με διασφάλιση χώρων ξεκούρασης, με βοηθητικό προσωπικό, με υγιεινή διαμονή.
17)  Κάλυψη κενών ειδικοτήτων (γυμναστών, ξένων γλωσσών κλπ) με μόνιμο προσωπικό.
18)  Κατάργηση του Π.Δ. 48/28-2-2014 για τις υποχρεωτικές μεταθέσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Ειδική αγωγή

19)  Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν, αναβαθμισμένη Ειδική Αγωγή. Με μόνιμες δομές, στήριξη των ΚΕΔΔΥ και διαμόρφωση αποκεντρωμένων υπηρεσιών ανά ομάδα σχολείων και στελεχωμένα με ειδικό προσωπικό (π.χ. ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, κλπ).
20)  Κάθε παιδί με Ειδικές Ανάγκες να έχει το κατάλληλο γι' αυτό σχολείο, να φοιτά δηλαδή υποχρεωτικά στη δημόσια εκπαίδευση και στη δομή που έχει ανάγκη. Ούτε ένα παιδί με αναπηρία στο σπίτι του ή σε σχολείο που δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες του.
21)  Προσλήψεις μόνιμου ειδικευμένου προσωπικού και βοηθητικού προσωπικού για τη στήριξη των παιδιών με αναπηρίες και μαθησιακές δυσκολίες όπως επίσης και κατασκευή κατάλληλων κτιρίων και εμπλουτισμός με το απαραίτητο εποπτικό και διαγνωστικό υλικό.
22)  Ιδρύσεις τμημάτων ένταξης όπου είναι απαραίτητο, καθώς αυτές έχουν παγώσει εδώ και  τέσσερα χρόνια.

Οι  αιρετοί

Πυσπε Ηρακλείου                                                               Πυσπε Ρεθύμνου

       Θεόφιλος Λαμπρογιαννάκης                                                         Γιώργος ΤρούληςΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.
 

Πάγιο αίτημα του κλάδου των εκπαιδευτικών αποτελεί η αναμοριοδότηση των σχολικών μας μονάδων. Είχε συσταθεί επιτροπή αναμοριοδότησης από το τότε υπουργείο παιδείας, κατά το έτος 2010-2011, αλλά δυστυχώς η όλη προσπάθεια έμεινε στα χαρτιά. Στα πλαίσια της αλλαγής της φυσιογνωμίας των σχολικών μονάδων και της επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό με κίνητρα, προτείνουμε να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία της αναμοριοδότησης των σχολικών μονάδων - πράξη που δεν επιφέρει κανένα κόστος αλλά αποτελεί αποτέλεσμα πολιτικής βούλησης για τη λύση ενός σοβαρού προβλήματος της δημόσιας εκπαίδευσης.
Η μοριοδότηση των σχολείων λειτουργεί ως κίνητρο, περισσότερο για το νέο συνάδελφο, που θα επιλέξει το σχολείο στο οποίο θα υπηρετήσει. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην Κρήτη η μοριοδότηση των σχολείων είναι σε τέτοια επίπεδα που δεν παρέχει κανένα κίνητρο στους εκπαιδευτικούς για να παραμείνουν και να υπηρετήσουν στα απομακρυσμένα σχολεία, με αποτέλεσμα συγκεκριμένες σχολικές μονάδες σε συγκεκριμένες περιοχές της Κρήτης και άλλων περιοχών της Ελλάδας κάθε χρόνο, είτε να υπολειτουργούν είτε να μην ανοίγουν με την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
Επίσης υπάρχουν περιοχές, όπου η μοριοδότηση των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας βρίσκονται σε μεγάλη απόκλιση. Υπάρχουν δημοτικά σχολεία που μοριοδοτούνται διαφορετικά από τα γυμνάσια της ίδιας περιοχής. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στο Ηράκλειο το Γυμνάσιο Τυμπακίου δίνει 7 μόρια ενώ τα αντίστοιχα Δημοτικά και νηπιαγωγεία 2 μόρια, στο Ρέθυμνο το Γυμνάσιο Φουρφουρά δίνει 8 μόρια ενώ το αντίστοιχο Δημοτικό και Νηπιαγωγείο 5, στο Λασίθι το Γυμνάσιο Παλαικάστρου μοριοδοτείται με 7 μόρια ενώ το Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο με 3 και τέλος στα Χανιά το Γυμνάσιο της Χώρας Σφακίων μοριοδοτείται με 10 μόρια ενώ το Δημοτικό με 8 μόρια.
Τα κριτήρια αναμοριοδότησης των σχολικών μονάδων οφείλουν να κινούνταν στα πλαίσια της στήριξης και ενίσχυσης των ολιγοθέσιων και δυσπρόσιτων σχολείων της υπαίθρου, δίνοντας στα τελευταία το μέγιστο της μοριοδότησης. Μια ενέργεια όχι μόνο αναγκαία για την στήριξη και ενίσχυση των συγκεκριμένων σχολείων αλλά και μια επιβράβευση των συναδέλφων που θα υπηρετήσουν σε αυτά.
Σε πρώτη φάση επομένως απαιτείται αναμοριοδότηση των σχολείων. Όμως το ζήτημα είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο και δεν μπορεί να εξαντληθεί σε αυτή την αλλαγή αλλά πρέπει ενδεχομένως να συσχετιστεί με την περιοχή της μόνιμης κατοικίας του εκπαιδευτικού. Θα μπορούσε δηλαδή να υπάρξει η δυνατότητα αύξησης των μορίων με συντελεστή βαρύτητας ανάλογα με τον τόπο μόνιμης κατοικίας (π.χ. περιφέρεια) του εκπαιδευτικού.
Παρακάτω σας προτείνουμε τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία μπορεί ρεαλιστικά να προχωρήσει η αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων:

Α) Ίδια κλίμακα μοριοδότησης σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (στην πρωτοβάθμια μέχρι σήμερα είναι 10βαθμη ενώ στην δευτεροβάθμια είναι 12βαθμη)  - προτεινόμενη η 12βαθμη που ισχύει σήμερα στη Δευτεροβάθμια.

B) Να ληφθεί υπόψη η οργανικότητα των σχολικών μονάδων (ενίσχυση των ολιγοθέσιων σχολείων) π.χ. 1/θέσια – 3/θέσια (+ 1 μόριο)

Γ) Τα σχολεία της εκάστοτε πόλης να λαμβάνουν 1 μόριο (όπως είναι σήμερα) με αναπροσαρμογή όμως εφόσον είναι νησιωτική ή ορεινή περιοχή (+1 μόριο) και (+1 μόριο επιπλέον) εφόσον στο νησί και συγκεκριμένα στο νομό δεν υπάρχει ακτοπλοϊκή ή αεροπορική σύνδεση.

Δ) Να ληφθεί υπόψη η χιλιομετρική απόσταση από την πρωτεύουσα του νομού ή τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας (μιας και έχουν καταργηθεί τα γραφεία εκπαίδευσης) με 1 μόριο ανά 5 χιλιόμετρα.

Π.χ. για απόσταση μέχρι:

 5 χιλιόμετρα να λαμβάνουν 1 μόριο,
10 χιλιομέτρων να λαμβάνουν 2 μόρια,
15 χιλιομέτρων να λαμβάνουν 3 μόρια,
20 χιλιομέτρων να λαμβάνουν 4 μόρια,
25 χιλιομέτρων να λαμβάνουν 5 μόρια,
30 χιλιομέτρων να λαμβάνουν 6 μόρια,
35 χιλιομέτρων να λαμβάνουν 7 μόρια,
40 χιλιομέτρων να λαμβάνουν 8 μόρια,
45 χιλιομέτρων να λαμβάνουν 9 μόρια,
50 χιλιομέτρων να λαμβάνουν 10 μόρια,

50+ χιλιομέτρων και δυσπρόσιτα- απομακρυσμένα να λαμβάνουν 11 μόρια,
Δυσπρόσιτα και απομακρυσμένα με αποκλεισμό λόγω αντίξοων συνθηκών κατά την διάρκεια του χρόνου να λαμβάνουν το μέγιστο 12 μόρια (π.χ. Γαύδος, Καστελόριζο κλπ)

Στα παραπάνω να λαμβάνεται υπόψη και η παράγραφος β σύμφωνα με την οποία τα σχολεία που βρίσκονται σε νησιωτική περιοχή και είναι π.χ. 5 χιλιόμετρα από το γραφείο ή την πρωτεύουσα δεν θα λάβουν 1 μόριο αλλά 2. Εφόσον συντρέχει και ο δεύτερος παράγοντας της παρ. β, δηλ να βρίσκεται και σε νομό νησιού δίχως ακτοπλοϊκή ή αεροπορική σύνδεση τότε θα λαμβάνει 3 μόρια. Αντίστοιχη αναπροσαρμογή θα πρέπει να υπάρξει για όλα τα σχολεία των περιοχών αυτών.

Ε) Πριμοδότηση με επιπλέον 5 μόρια σε όποιον εκπαιδευτικό παραμένει σε σχολική μονάδα πάνω από 25 χιλιόμετρα και υπηρετεί συνεχόμενα για μια 5ετία και 10 μόρια από 10 χρόνια και πάνω.

ΣΤ) Εξατομίκευση της απόκτηση των μορίων για τον κάθε συνάδελφο ανάλογα με τον τόπο καταγωγής ή συμφερόντων του  και με ανώτατο συντελεστή βαρύτητας το 2 (π.χ. ένας συνάδελφος που υπηρετεί από τον Έβρο στην Κρήτη να λαμβάνει τα μόρια συνθηκών του σχολείου με έναν συντελεστή  όπου στην ουσία θα “αμείβετε” με περισσότερα μόρια σε σχέση με τον κρητικό συνάδελφό του) αυτό θα γίνεται με συντελεστές.
 Ενδεικτικά παραθέτουμε παράδειγμα για υπηρέτηση στην Κρήτη όπου με την ανάλογη προσαρμογή προκύπτει για κάθε περιφέρεια της χώρας:
Ο συνάδελφος από την Κρήτη για να υπηρετήσει στους νομούς της Κρήτης θα έχει συντελεστή 1
Από την Αττική στην Κρήτη συντελεστής  1,2
Από Κεντρική Ελλάδα στην Κρήτη συντελεστής  1,3
Από τη Δυτική Ελλάδα στην Κρήτη συντελεστής  1,4
Από νησιά νοτίου αιγαίου στην Κρήτη συντελεστής  1,5
Από νησιά βορείου Αιγαίου στην Κρήτη συντελεστής  1,5
Από Ιόνια Νησιά στην Κρήτη συντελεστής  1,5
Από Θεσσαλία στην Κρήτη συντελεστής  1,6
Από Ήπειρο στην Κρήτη συντελεστής  1,6
Από Δυτική Μακεδονία στην Κρήτη συντελεστής  1,7
Από Κεντρική Μακεδονία στην Κρήτη συντελεστής  1,9
Από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη στην Κρήτη συντελεστής  2

ΕΝΟΤΗΤΑ - ΑΓΩΝΑΣ – ΑΝΑΤΡΟΠΗ

ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.
ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Καταχωρίστε το σχόλιό σας