Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2017

«Ολιγοθέσια Σχολεία» Προτάσεις ενίσχυσης και προοπτικές των Ολιγοθέσιων Σχολείω«Ολιγοθέσια Σχολεία»
 Προτάσεις ενίσχυσης και προοπτικές των Ολιγοθέσιων ΣχολείωνΤα Ολιγοθέσια Σχολεία της χώρας μας διαχρονικά αποτελούν έναν από τους σημαντικούς ιστούς της Δημόσιας Εκπαίδευσης και παράλληλα έχουν ταυτιστεί με τα μικρά και μεγάλα χωριά που βρίσκονται διάσπαρτα στην ελληνική ύπαιθρο, σε ηπειρωτικές (ορεινές) ή νησιωτικές περιοχές.
Τα Ολιγοθέσια Σχολεία η κτιριακή και θεσμική υπόσταση, η ιδιαίτερη εκπαιδευτική διαδικασία που εφαρμόζεται, οι εκπαιδευτικοί που έχουν υπηρετήσει και συνάμα οι μαθητές που έχουν φοιτήσει σ’ αυτά αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της Εκπαιδευτικής μας Ιστορίας.
Η γεωμορφολογία της χώρας μας καθιστά τα σχολεία αυτά απολύτως αναγκαία με σκοπό την πρόσβαση όλων των μαθητών στη μόρφωση και την ολόπλευρη πνευματική, ψυχική καλλιέργεια και την απόκτηση δεξιοτήτων, ακόμη και στο πιο απομακρυσμένο μέρος της ελληνικής γης. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικές πολιτικές που υλοποιήθηκαν απ’ όλες τις πολιτικές ηγεσίες, που διαχρονικά κυβέρνησαν, αποδόμησαν ουσιαστικά με άμεσο ή έμμεσο τρόπο τα Ολιγοθέσια Σχολεία.
Συνεπώς, η εκπαιδευτική κοινότητα και το συνδικαλιστικό κίνημα έχει χρέος απέναντι στους εκπαιδευτικούς και μαθητές που υπηρετούν και φοιτούν αντίστοιχα σ’ αυτά τα σχολεία να αγωνιστεί και να καταθέσει προτάσεις για την ενίσχυση και την ποιοτική τους αναβάθμιση.
Ως Ανεξάρτητη Ενωτική Εκ-Κίνηση Εκπαιδευτικών Π.Ε. καταθέτουμε δημόσια τις προτάσεις μας που θεωρούμε πως θα δώσουν πνοή και προοπτική στα Ολιγοθέσια Σχολεία, ώστε να αντιμετωπίζονται ως βασικός πυλώνας της Δημόσιας Εκπαίδευσης και όχι ως ο τελευταίος τροχός της αμάξης.

Συγκεκριμένα, προτείνουμε:

·         Την ένταξη μαθημάτων που διδάσκονται από τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων και την πρόσληψη συναδέλφων αυτών των γνωστικών αντικειμένων, όπως συμβαίνει και στα Ενιαίου Τύπου Δημοτικά Σχολεία.
·         Τη λειτουργία ολοήμερων τμημάτων στα ολιγοθέσια σχολεία και τον εμπλουτισμό τους με διδακτικά αντικείμενα που δεν διδάσκονται στην πρωινή ζώνη αυτών των σχολείων.
·         Ειδικά βιβλία που να ανταποκρίνονται στις ιδιάζουσες εκπαιδευτικές συνθήκες και στα αναλυτικά προγράμματα αυτών των σχολείων.
·         Αναγνώριση της ιδιομορφίας & δυναμικής, παράλληλα, των ολιγοθέσιων σχολείων και της ανάγκης παροχής κινήτρων των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτά.
·         Την ενίσχυση των υποδομών και του σχολικού εξοπλισμού των ολιγοθέσιων σχολείων.
·         Την ένταξη των Τ.Π.Ε. στην ολιγοθέσια σχολική εκπαίδευση, καθώς δίνεται η δυνατότητα των εναλλακτικών τρόπων διδασκαλίας. Οι ΤΠΕ επίσης μπορούν  διευκολύνουν θεαματικά  και τη συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ των ολιγοθέσιων σχολείων και της λοιπής εκπαιδευτικής κοινότητας
·         Την εφαρμογή εκπαιδευτικών και καινοτόμων προγραμμάτων που υλοποιούνται στα σχολεία της αστικής και ημιαστικής ζώνης.

Ως Ανεξάρτητη Ενωτική Εκ-Κίνηση Εκπαιδευτικών Π.Ε. με τις προτάσεις και τις διεκδικήσεις μας προσδοκούμε να συμβάλλουμε στην άμβλυνση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων που υπάρχουν και δεν έχουν λυθεί τόσα χρόνια με τις εφαρμοζόμενες πολιτικές. Οφείλουμε να εντείνουμε τους αγώνες μας για την εξομάλυνση των κοινωνικών και μορφωτικών ανισοτήτων που υπάρχουν και αναπαράγονται στη σημερινή του μορφή.


ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΕΚ-ΚΙΝΗΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.

ΕΝΟΤΗΤΑ  ΑΓΩΝΑΣ  ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Καταχωρίστε το σχόλιό σας