Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2017

Αίτημα για τη μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας των Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών με προϋπηρεσία στα ιδιωτικά σχολεία«Αίτημα για τη μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας των Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών με προϋπηρεσία στα ιδιωτικά σχολεία»


Από το Σεπτέμβρη του παρόντος σχολικού έτους, τελείται μια κατάφορη αδικία εις βάρος των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που έχουν προϋπηρεσία σε ιδιωτικά σχολεία με νόμιμα και αναγνωρισμένα διοριστήρια που έχουν εγκριθεί και εκδοθεί από τις κατά τόπους Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, οι οποίες υπάγονται στο Υπουργείου Παιδείας.
Συγκεκριμένα, χωρίς να υφίσταται καμία υπουργική απόφαση, και σε αντίθεση με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 33 του Ν. 4386/2016 (Φ.Ε.Κ. 83 τ. Α/11-05-2016), που καθιστά σαφή τη μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών ιδιωτικών σχολείων, οι συνάδελφοι αναπληρωτές τοποθετούνται στο ΜΚ1.
Ζητάμε από τα αρμόδια Υπουργεία –Παιδείας και Οικονομικών– να προχωρήσουν στην άμεση αποκατάσταση αυτής της αδικίας, καθώς και στην αναδρομική ισχύ και καταβολή των μισθολογικών κλιμακίων από την ημέρα πρόσληψης καθενός εκ των συναδέλφων.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΕΚ-ΚΙΝΗΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.


ΕΝΟΤΗΤΑ  ΑΓΩΝΑΣ  ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Καταχωρίστε το σχόλιό σας