Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016

Προτάσεις της Α.Ε.ΕΚ.Ε. για την Καταστατική Γενική Συνέλευση της ΔΟΕ«Προτάσεις της Α.Ε.ΕΚ.Ε. για την Καταστατική Γενική Συνέλευση της ΔΟΕ»

 
Στα πλαίσια της 85ης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης της ΔΟΕ, ως Ανεξάρτητη Ενωτική Εκκίνηση Εκπαιδευτικών Π.Ε καταθέσαμε στο σώμα της συνέλευσης των αντιπροσώπων τις παρακάτω προτάσεις, αν και είχε διαφανεί από τις διερευνητικές επαφές στις υπόλοιπες παρατάξεις, ότι δεν σχηματιζόταν το απαιτούμενο ποσοστό  για να πραγματοποιηθεί η καταστατική αλλαγή. Πάγιες όμως προτάσεις μας είναι οι παρακάτω τις οποίες και καταθέτουμε δημόσια αλλά και σε οποιαδήποτε επόμενη προσπάθεια καταστατικής αλλαγής. 

Θητείες για το Δ.Σ. της ΔΟΕ
·         Τον περιορισμό, με καταστατική διάταξη των θητειών στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΟΕ, σε δύο (2) συνολικά. Ο επαγγελματικός συνδικαλισμός πρέπει να αντιμετωπιστεί δραστικά με απόφαση του ίδιου του κλάδου και καταγραφή στο θεμέλιο λίθο του (το καταστατικό).

Λειτουργία ενός συλλόγου στον ίδιο χώρο ευθύνης
·         Να μην επιτρέπεται, με καταστατική διάταξη, η εγγραφή ή η συνέχιση της ύπαρξης στο δυναμικό της ΔΟΕ δύο πρωτοβάθμιων συλλόγων που έχουν τον ίδιο χώρο ευθύνης (π.χ. ίδια σχολεία και να μοιράζονται φυσικά μέλη).

Συνδικαλιστικά δικαιώματα αναπληρωτών συναδέλφων για τις Γ.Σ. της ΔΟΕ
·         Καταστατική ρύθμιση για την κατοχύρωση του δικαιώματος των συναδέλφων αναπληρωτών που εκλέγονται ως αντιπρόσωποι στην ομοσπονδία, να διατηρούν την συνδικαλιστική εκπροσώπησή τους όσο διαρκεί η θητεία τους (π.χ. διετία).

Η Ανεξάρτητη Ενωτική Εκκίνηση Εκπαιδευτικών Π.Ε. δήλωσε πως είναι ανοιχτή για συζήτηση και στις προτάσεις των άλλων συνδικαλιστικών παρατάξεων για την τροποποίηση του Καταστατικού της ΔΟΕ. Τροποποιήσεις που πρέπει να έχουν ως γνώμονα τη διαμόρφωση συνθηκών για ενεργούς εκπαιδευτικούς, συμμετοχική διαδικασία, δημοκρατική λειτουργία στο εσωτερικό του συνδικαλιστικού κινήματος, συνδικαλιστική αυτογνωσία, σύνθεση απόψεων, ενότητα στη δράση, αλληλεγγύη στη διεκδίκηση, για να έχει μαζικούς, ενωτικούς και αποτελεσματικούς αγώνες. Οι σημερινές συνδικαλιστικές δυνάμεις και το υγιές συνδικαλιστικό στελεχιακό δυναμικό πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογούν με υπεύθυνες, σοβαρές και τεκμηριωμένες προτάσεις που πλέον θα ξεφεύγουν από τη στείρα συνθηματολογία και την αντιπολιτευτική διάθεση απλά για να καταγραφεί η διαφωνία τους και μόνο.


ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΕΚ-ΚΙΝΗΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.


ΕΝΟΤΗΤΑ  ΑΓΩΝΑΣ  ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Καταχωρίστε το σχόλιό σας