Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2016

Οι προτάσεις της ΑΕΕΚΕ για τη συζήτηση στην επιτροπή υπηρεσιακών μεταβολών του υπουργείου παιδείΟι προτάσεις μας προς την Επιτροπή Υπηρεσιακών Μεταβολών


 
Ως Ανεξάρτητη Ενωτική Εκ-κίνηση Εκπαιδευτικών Π.Ε. στα πλαίσια της συζήτησης στην επιτροπή υπηρεσιακών μεταβολών, του υπουργείου παιδείας, προτείνουμε στο ΔΣ της ΔΟΕ αλλά και προς όλες τις κατευθύνσεις να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:

Αναγκαίες παρεμβάσεις για τις μεταθέσεις:
·       Αναμοριοδότηση (με συγκεκριμένο ορθολογικό τρόπο και παράλληλα λήψη μορίων ανάλογα τον τόπο συμφερόντων των εκπαιδευτικών με καθορισμένο συντελεστή βαρύτητας) όλων των σχολικών μονάδων και προσαρμογή στην 12βαθμη κλίμακα, όπως είναι και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
·       Σύσταση οργανικών θέσεων για όλες τις ειδικότητες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευση, σύμφωνα με τις ανάγκες των σχολείων μας σε κάθε διδακτικό αντικείμενο.  
·       Τροποποίηση της μοριοδότησης των κριτηρίων μετάθεσης λαμβάνοντας υπόψη τα νέα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα της σύγχρονης εποχής.
·       Κατάργηση του Π.Δ.48/28-2-2014 για τις υποχρεωτικές μεταθέσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
·       Τροποποίηση του άρθρου 13, Π.Δ.50/1996 σχετικά με τις ασθένειες που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες (δηλ ένταξη νέων ασθενειών που σήμερα δεν προβλέπονται π.χ. καρκίνος μη μεταστατικός κλπ) και τα ποσοστά αναπηριών.
·       Καθορισμός-εξορθολογισμός κριτηρίων μεταθέσεων για τα ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ, Διαπολιτισμικά, Πειραματικά και Μειονοτικά σχολεία.
·       Σύσταση οργανικών θέσεων στην ειδική αγωγή και συγκεκριμένα δημιουργία Τμημάτων Ένταξης όπου πληρούνται οι προϋποθέσεις
·       Με βάση την κείμενη νομοθεσία η ανεργία συζύγου εκπαιδευτικού δεν μοριοδοτείται με τα μόρια συνυπηρέτησης πέραν της επιδοτούμενης ανεργίας δηλαδή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ορισμένων μηνών. Είναι άδικο για τους συναδέλφους αυτούς σε περίοδο οικονομικής κρίσης, οι οποίοι ζουν με ένα μισθό και προσπαθούν να καλύψουν τα έξοδά τους, αντιμετωπίζοντας καθημερινά πολλαπλά και ποικίλα προβλήματα, να μη χαίρουν ίσης μεταχείρισης από την υπηρεσία και να μην μπορούν να πάρουν μετάθεση κοντά στον τόπο συμφερόντων τους, επειδή η ανεργία των συζύγων τους μπορεί να είναι πέραν της επιδοτούμενης δηλαδή μακροχρόνια. Στη σημερινή οικονομική συγκυρία το ζητούμενο είναι η αντιμετώπιση της ανεργίας και της μακροχρόνιας ανεργίας. Προτείνουμε να απαλειφθεί ο όρος «επιδοτούμενη ανεργία» και να εισαχθεί ο όρος «ανεργία» οποιασδήποτε μορφής έτσι ώστε να μοριοδοτείται σε κάθε περίπτωση και η μακροχρόνια ανεργία η οποία θα αποδεικνύεται με ενεργό κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ. Η αλλαγή αυτή θα πρέπει να γίνει και στη μοριοδότηση των αποσπάσεων.
·       Όλες οι υπηρεσιακές μεταβολές (μεταθέσεις και αποσπάσεις) να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος κάθε σχολικού έτους (δηλ. το αργότερο μέχρι 21 Ιουνίου), ώστε κάθε νέα σχολική χρονιά να ξεκινά με πλήρη στελέχωση σε εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολικών μονάδων.

Αναγκαίες παρεμβάσεις για τις αποσπάσεις:
·       Κοινός τρόπος μοριοδότηση όλων των αποσπάσεων είτε αφορά αποσπάσεις από σχολείο σε σχολείο, από περιοχή σε περιοχή, σε φορείς και σε υπηρεσίες. Πλήρης διαφάνεια και αξιοκρατία για όλες τις αποσπάσεις.
·       Παράλληλα απαιτείται τροποποίηση της μοριοδότησης και των κριτηρίων απόσπασης, με σκοπό να απαλειφθούν οι όποιες αδικίες.
·       Στις κατά προτεραιότητα αποσπάσεις να επανεξεταστούν οι ειδικές κατηγορίες, δηλ η ένταξη νέων ασθενειών, όπως προτείνουμε και για τις μεταθέσεις.
·       Αναθεώρηση της ένταξης στις κατά προτεραιότητα αποσπάσεις όλων των κατηγοριών ειδικά όμως τους συζύγους πανεπιστημιακών, δικαστικών, ένστολων κλπ. Κατά προτεραιότητα να δίνονται αποσπάσεις μόνο σε εργαζόμενους γονείς που ο/η  σύζυγος είναι  άνεργος/η και  δεν έχει από άλλες πηγές εισοδήματα άνω των ¾ των καθαρών αποδοχών ενός νεοδιόριστου.
·       Δυνατότητα εξέτασης και αποδοχής της αίτησης απόσπασης, από το αρμόδιο όργανο, καθ όλη τη διάρκεια του έτους, για σοβαρές περιπτώσεις όπως λόγοι υγείας (σοβαρές ασθένειες ή τραυματισμοί) ή θάνατος (πρώτου βαθμού συγγένεια) κλπ.

Κεντρικό, πάγιο αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας και της Ανεξάρτητης Ενωτικής Εκ-κίνησης Εκπαιδευτικών Π.Ε. είναι η επανεξέταση όλων των συγχωνεύσεων και καταργήσεων σχολικών μονάδων και η κάλυψη όλων των οργανικών κενών με ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ. Με μπαλώματα και επικοινωνιακά τεχνάσματα από το υπουργείο παιδείας και την κυβέρνηση δεν στηρίζεται το δημόσιο σχολείο. Ζητάμε ουσιαστική στήριξη και επένδυση στην εκπαίδευση γιατί αποτελεί στήριξη και επένδυση στον άνθρωπο και το μέλλον της χώρας μας.ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΕΚ-ΚΙΝΗΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.


ΕΝΟΤΗΤΑ  ΑΓΩΝΑΣ  ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Καταχωρίστε το σχόλιό σας